6 - 18 Aylık Bebeğinizin Dil Gelişimi

Bebeğinizin konuşması için, önce sizin ne dediğinizi anlaması ge­rekir ve anlaması ilk yılın sonuna doğru hızla gelişecektir. Altı ay­lıktan itibaren, sert bir şekilde “hayır” dediğinizde anlayacak ve do­kuz aylıkken “el salla” gibi basit emirlere uyacaktır. Söylediklerini­zi teatral vurgulamalar ve jestlerle açıklayarak anlamasına yardım­cı olabilirsiniz: Ona okuyun, resimler gösterin ve gördüğü nesne­lerin isimlerini tekrarlayın. Günlük işleri açık, yavaş bir şekilde an­latın.

Şarkı söylenen, anaokulu şarkıları tekrarlanan, ritmik şekilde ko­nuşulan, şarkılı ve alkışlı oyunlar oynayan çocuklar, diğerlerine gö­re daha erken ve iyi konuşur, bu nedenle ilk günlerinden itibaren bunları uygulamalısınız. Çocuğunuzun ilk kelimesini veya olası bir kelime söylediğinde bunu ona tekrarlayın. Akıllı bir çocuk olduğu­nu söyleyin ve onunla ne kadar mutlu olduğunuzu gösterin.

7 aylık
Artık bebeğinizin seslerinde “ba” veya “ka” gibi tanıdık he­celer fark edersini/.. Muhtemelen sizin dikkatinizi çekmek için ök­sürük veya cıyaklama gibi özel sesler çıkartacak, dil ve dudaklarıy­la oyun oynamaya başlayacaktır.

8-9 aylık

Bebeğinizin ses yelpazesi genişler ve “t”, “d” gibi sessiz harfleri de repertuarına ekler. Gerçek konuşma seslerini taklit et­meye başlar ve anlamlı bir kelime kullanabilir. Büyüklerin arala­rındaki konuşmalarına daha fazla ilgi gösterir.

11 aylık

Bebeğiniz anlamlı bir kelime kullanmaktadır, banyo, su ve yemek gibi birkaç basit kelimeyi anlayabilmektedir. Her yeni keli­me için kendisini övün ve söylediklerini tekrarlayın; sizin onayını­zı görünce arka arkaya tekrar edecektir. Siz çocuğunuzun iyi ko­nuşmasının ilk örneğisiniz, bu nedenle onunla açık ve yavaş bir şe­kilde konuşun. Bebek dilinde konuşmanın bu yönden sakıncalı ol­duğunu unutmayın.

15 aylık

Bebeğiniz kademeli olarak anlamsız bir konuşmaya başlar, gerçek konuşmanın güçlükle tanınabilir kelimeleri, sözcük kü­melerinden oluşan ses dizileriyle konuşur. Bu konuşmaya başlaya­cağının bir belirtisidir. Sizin, “ah canım” gibi bazı favori sözcük­lerinizi yerinde kullanmaya başlayabilir.

18 aylık

Bebeğiniz anlamlı 10 kadar kelime kullanabilir. Anlaması gittikçe gelişir ve istediğinizde resim kitabı veya etrafındaki birçok nesneyi gösterebilir.



12345


Article Düzenle

Yorum Ekle

Web Tasarım Data1        

İsim Bankası

Reklam Verin

Tatlı Sözlük