Bebekler Neden Ateşlenir?

Bebek ve çocukların sağlık kuruluşlarına başvurmalarının önde gelen nedeni ateştir. Çocuk acil polikliniklerine başvuruların %10-20’sinde yakınma ateştir. Doktor muayenehanelerine başvurularda bu oran daha yüksektir. Bu başvuruların büyük bir kısmını 3 yaş altındaki çocuklar oluşturmaktadır ve bunların çoğunda belirgin bir enfeksiyon kaynağı (viral üst solunum yolu enfeksiyonu, akut orta kulak iltihabı veya ishal gibi) saptanır. İlk 2 yaş içinde çocuklar ortalama 4-6 kez ateşli atak geçirir. Yaşamın ilk 3 ayında ateşe daha az rastlanır. Bir çalışmada 3 aylıktan küçük bebeklerin %1.3:ünde ateş gözlenirken bu oran 3 -36 aylık çocuklarda %8 olarak saptanmıştır. Bu veriler ışığında küçük çocuklarda büyük çocuklara göre daha az ateş reaksiyonu gözlendiği söylenebilir. Ateşli hastalıklar 3- 36 aylık çocuklarda Kasım ve Mart ayları arasında artmaktadır. Bu artış akut solunum yolu ve sindirim sisteminde hastalığa yol açan virüs enfeksiy­onu salgınlarına bağlanmaktadır. Çocuklarda ateşin en sık nedeni solunum sistemi enfeksiyonlarıdır.12345


Article Düzenle

Yorum Ekle

Web Tasarım Data1        

İsim Bankası

Reklam Verin

Tatlı Sözlük