Bebeklerde Diş Çıkarma

 

İlk diş; bebeğinizin yetişkin dünyasına adım artığını göste­ren ilk kanıtlardan biridir, işte bu yüzden ‘diş hediği’ olarak bili­nen bir tören düzenlemek gelenek­sel hale gelmiştir. Minicik ağzında gördüğünüz ilk diş, 12 yaşına ka­dar sürecek bir gelişimin de baş­langıcıdır. Ama sanmayın ki, diş gelişimi ilk dişle başlıyor. Uzman­lar, bebekte diş gelişiminin daha anne karnındayken başladığını be­lirtiyorlar. Çocukluk dönemine ait süt dişler daha anne karnındayken alt ve üst çenede 10’ar tane olmak üzere toplam 20 diş, çene kemiği içerisinde gelişmeye başlıyor ve si­zin ilk dişini görmeniz genellikle bebeğinizin 6. ayına rastlıyor.

6. Aydan itibaren ortaya çıkan ilk dişleri 12. aya kadar diğerleri izli­yor. Ardından 12-18 aylar arasın­da birinci süt azı, 18-24 aylar ara­sında süt köpek ve son olarak 24-30 aylar arasında ikinci süt azı diş­leri sürüyor. Böylece bebeğinizin süt dişleri tamamlanmış oluyor. Ancak diş sürme zamanlarının ço­cuktan çocuğa değiştiğini bilme­nizde yarar var. Üstelik bu dönem­de farklı sorunla yaşama ihtimali­nizi de göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Bunların başında; sür­me zamanlarında önemli gecikme olması, süt dişlerinin çok erken sürmesi ya da eksik olması gibi... Bu sorunlara yol açan bir çok etken olduğu biliniyor. En sık rastla­nılan nedenlerin başında, genetik, annenin hamileliği sırasında geçiri­len enfeksiyonlar, hormonal bozukluklar ve erken doğum geliyor. Ancak uzmanlar, kız çocukların dişlerinin erkeklere göre daha hızlı sürdüğünü vurguluyorlar.

Diş çıkarma belirtileri 

Bebekler dişlerinin çıkacağına dair ilk sinyalleri verirler. Konuşarak derdini anlatamayan çocukların beden dili, bu önemli gelişmenin de habercisidir. İşte bebekten bebeğe değişse de genellik diş çıkaracak olanlarda şöyle değişimler görülür...

Salyaları akar: Pek çok bebeğin 2 ay ile 4. ay civarında salyaları akar. işte diş çıkarma döneminde bu salyaların akış miktarı fazlalaşır. Salyaları akan bebeğin çenesinde ve yüzünde salyaya ne­deniyle cildinin tahriş olduğunu görebilirsiniz. Bazı bebeklerde ise bu durum hafifçe Öksürmesine neden olur.

Isırır: Diş çıkaran bebekler ellerine ne geçirirse ısırmaya çalışır. Özellikle kendi ellerini ya da sert bir nesneyi ağzına sokarak di-şetlerini rahatlatmak için uğraşır. Diş kaşıyıcılar gibi ısırabileceği temiz bir nesne vermek yararlıdır.

Huzursuzdur: Dişlerin sürmesiyle hissettikleri ağrıyı sözcüklerle anlatamayan bebeğiniz, huzursuzluk, mızmızlık yaparak ifade eder.

İştahı azalır: Çektiği ağrılar nedeniyle bebeğinizin iştahında azal­ma görmeniz mümkündür. Az emme ya da katı gıda döneminde uzattığınız kaşığı reddeden bebeğinizin diş etlerini kontrol eder­seniz, onu rahatsız eden nedeni anlayabilirsiniz.

İshal olabilir: Bazı bebeklerin diş çıkarma döneminde ishal oldu­ğu biliniyor. Bunun nedeni tam olarak anlaşılmış değilse de bir semptom olarak değerlendiriliyor.

Ateşi çıkabilir: Uzmanlar nedeni tam olarak bilinmese de diş çı­karma döneminde ateşinin 37-38 dereceye yükselmesi mümkün.

Uykusuzluk çeker: Diş etlerine bağlı sorunlar yalnızca gündüz değil, gece de devam eder. işte bu yüzden bebeklerin sık sık uy­kudan sıkıntıyla uyandıkları biliniyor.

Kulaklarını çekiştirir, yanaklarını kaşır: Diş etlerindeki ağrı, sinir yolları boyunca kulağına ve yanağına yansıdığından, bebe­ğin, kulağını çekiştirdiğini ve yanağını kaşıdığını görebilirsiniz.123


Article Düzenle

Yorum Ekle

Web Tasarım Data1        

İsim Bankası

Reklam Verin

Tatlı Sözlük