Bedensel engelli çocuklarımız

Bedensel engelliler, ortopedik engelli ve süreğen hastalığı olan çocukları kapsar. Ortopedik engellilik, çeşitli nedenlere bağlı olarak çocuğun kas, iskelet ve eklemlerinde ortaya çıkan fonksiyon bozuklukları olarak tanımlanabilir. Süreğen hastalığı olan çocuklar ise, kronikleşmiş veya tedavi süresi uzun olan hastalık veya hastalıklardan dolayı bir veya birkaç beceri alanında yetersiz olma durumu olarak tanımlanabilir. Engel durumu ve yetersizlik derecesi çocuktan çocuğa farklılık gösterebilir. Bu çocuklarda zihinsel gerilikler, işitme, konuşma, görme ve çeşitli uyum ve davranış problemleri ek olarak görülebilir.
 
Çevrenin yanlış tutumu sonucu engelli çocukta çeşitli ruhsal ve uyum sorunları ortaya çıkar. Kimi ebeveyn çocuğu aşırı korurken kimi de reddedebilir. Çevrenin beceri anlamında çocuktan beklentisinin olmaması, çocuğun özgüven sorunu yaşamasına neden olur. Çocuk, çevreden kendisinden bir şeyler başarabileceği inancının olmadığını anlar ve bir şeyler başarma çabası içine girmez. Gerekli motivasyon dışarıdan gelmediği ve yeterince bağımsız hareket edemediği için kendini işe yaramaz ve beceriksiz biri olarak kabul eder. Bütün dikkatini engel durumuna yöneltir.
 
Çocuk kendini engelli ve bazı konularda yetersiz görmekte, toplumun da kendisini yetersiz ve değersiz gördüğünün bilincindedir. Bu durum sonucunda, benlik algısı düşük ve çoklu ruhsal soruna sahip bir çocuk olur. Hareket gerektiren grup oyunlarından ve sosyal etkinliklerden kaçar. Yalnız kalmayı tercih eden, içe kapanık, pasif, hassas ve kırılgan bir kişilik geliştirir.  
 
Kas ve iskelet sisteminin zedelenmesi sonucu ortaya çıkan ortopedik yetersizliklerin yanında merkezi sinir sisteminin zedelenmesiyle meydana gelen ortopedik yetersizlikler de vardır.

Kas ve iskelet sistemi sonucu ortaya çıkan ortopedik yetersizliklerden bazıları şunlardır:

 • Kalça çıkığı
 • Amputasyon (parmak, el, kol, ayak, bacak vb. organlardan bir veya bir kaçının olmaması durumu)

Merkezi sinir sistemine bağlı olarak meydana gelen ortopedik engellilikler bazıları şunlardır:

 • Beyin felci (cerebral palsy)
 • Bel çatlağı inmesi
 • Çocuk felci (polio)
 • Konvülziyon bozuklukları

Süreğen hastalıklardan bazıları şunlardır:

 • Tüberküloz
 • Şeker Hastalığı (Diyabet)
 • Romatizma
 • Kanser
 • Astım
 • Kan bozuklukları (hemofili)
 • Epilepsi
 • Kalp yetersizlikleri
 • AIDS

Bedensel engelli çocukların eğitimi hem normal okullarda, hem de bu çocuklar için açılan okullarda devam etmektedir. Normal okullarda fiziki koşullar yeterliyse ve çocuğun yetersizliği bu ortamda eğitim almasını engellemiyorsa, çocuk normal okula devam eder.  İleri düzeyde yetersizliği olan, bedensel engelliliğe ek olarak başka yetersizlikleri olan ve sürekli okula devam edemeyecek düzeyde hastalığı olan çocuklar okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim düzeyinde özel eğitim okullarında eğitim almaktadırlar. Bir kısmının eğitimi tıbbi tedavi ile birlikte hastane okullarında verilmektedir. Ortopedik engelliler için ilköğretim okulları ve meslek liseleri hizmet vermektedir. Meslek liselerinde kız ve erkek çocukları için muhasebe bölümü, sadece kızlar için dekoratif el sanatları bölümü, sadece erkekler için cilt ve serigrafi bölümleri bulunmaktadır.1


Article Düzenle

Yorum Ekle

Web Tasarım Data1        

İsim Bankası

Reklam Verin

Tatlı Sözlük