Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü (Legasteni)

Legasteni (Skolastik beceri ve gelişimsel farklılık)

HER ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUK “APTAL” YA DA “TEMBEL”  MİDİR?  YOKSA ÜSTÜN ZEKALI VE SIRA DIŞI BİR YETENEK MİDİR?

“Çocuğun gelişimi normal hatta üstün zekalı ama okulda başarısız.  Neden?”

“Anlatılanları aklında tutamıyor, herkesin anladığını anlayamıyor, kelimeleri karıştırıyor, ” DİSLEKSİ (Sözlü dili öğrenme güçlüğü)

“Harfleri ters yazıyor, yazısı çok kötü ve dağınık, kelimeyi eksik ve yanlış yazıyor” DİSORTOGRAFİ (Yazılı dili öğrenme güçlüğü)

“Rakamların yerini karıştırıyor, işaretleri karıştırıyor, çarpım tablosunu öğrenemiyor” DİSKALKULİ (Aritmetiği öğrenme güçlüğü)

Bu durum sadece öğrenme fırsatının olmayışının veya zeka geriliğinin bir sonucu değilse ve ayrıca geçirilmiş beyin travması veya hastalığının bir formuna da bağlı değilse; yani çocukta hem yazma, hem aritmetik hem de okuma veya heceleme becerileri birlikte anlamlı derecede bozulmuş fakat bozukluğun nedeni zekada gerilik veya yetersiz eğitimden kaynaklanmıyorsa; Çocuğunuz Legasten olabilir.

Legasteninin özellikleri

 • Legasteniklerin dikkat ve konsantrasyonları farklıdır. (Harf ve sayı gibi sembolleri farklı algılarlar.)
 • Performans fonksiyonları farklıdır. (Farklı performans görsel, işitsel ve uzaysal konum alanlarında kendini gösterir.)
 • Kelimelerin hafızaya alınması farklıdır. 

Legasteni okuma ve doğru yazma kusuruyla karıştırılmamalıdır. Okuma ve yazmada zayıf olmak fiziksel ve psikolojik nedenlerle, eğitim metotları, ailevi nedenlerle, öğrenmede zayıflık ve az yetenekli olmak gibi sonradan olan nedenlerle ortaya çıkabilir. Oysa legasteni 1986 yılından beri tanınan ve de,15. ile 6. Kromozomlardaki genetik faktörlere bağlı, irsi ve doğuştan vardır. Kısaca legastenik öğrenemediğinden değil, gereksinimine uygun koşulların olmamasından dolayı var olan hem de üstün performansını/yeteneğini gösterememe durumudur.

 

Legasteninin belirtileri

Buraya bir giriş cümlesi eklemekte yarar var. Legastenide erken tanının önemi tekraren vurgulanarak, bu duruma ilişkin belirtilerin 2 aşamada da gözlemlenebileceği ve neler olduğunun aşağıda açıklandığından bahsedilebilir.

 

Okul öncesi belirtiler

Legastenik çocuklar emekleme dönemini ya hiç yaşamamış ya da çok kısa   yaşamışlardır. Bu kısa emekleme dönemi diğer çocuklardan da farklıdır. Bunlar genellikle geriye veya yana doğru emeklerler. Eğer bu şekilde emekleyen bir çocuğun  anne ya da baba tarafında da Legasteni olanlar var ise bu çocukların legastenik olma ihtimali yüksektir. Bu nedenle bu çocukların daha bu yaşta  dikkatle gözlemlenmesinde fayda vardır. Unutmamak gerekir ki, emekleme dönemi yazma ve okumanın koordine edilmesinde önemli yer tutar.

Legasteni tanısı konulmasında belirleyici etmenler aşağıda belirtilmiştir. Burada sıraladığımız soruların 5 veya daha fazlasına verilecek evet yanıtı, legastenik bulguların ortaya çıkması ve ileride bu durumun belirleyici özelliği olacak bazı sonuçlarla karşılaşılma olasılığını güçlendirecek demektir. Örneğin, böyle bir çocuk ileride okuma ve yazmada güçlük yaşayabilecektir. Bu nedenle bu çocukların eğitimi ne kadar erken dönemde başlar  ise, o denli, ileriki yaşamlarında karşılaşacakları zorluklar azalır ve okulda başarılı olurlar.

 • Düşünceleri yaptıklarından daha mı hızlıdır?
 • İyi veya kötü günleri sık sık yaşar mı? (Ruhsal dünyasında normalin ötesinde iniş ve çıkışlar var mı?)
 • Emeklemeleri olmamış ya da çok kısa emekleme dönemi mi geçirmiştir?
 • Yürümesi geç midir ya da vücut koordinasyonu bozuk mudur?
 • Merdiven çıkması nasıldır ? (Bir ayağını atıp, diğer ayağını attıktan sonra mı yanına getiriyor)
 • Hafıza ya da puzzle gibi oyunları sevmiyor mu?
 • Müzik ya da herhangi bir ritme uyumu bozuk mu?
 • Konuşması geç mi, kekeleme ya da geveleme söz konusu  mu?
 • Bisiklet binme ya da yüzme öğrenmekte zorluk çekmiş mi?
 • Bir şeyi çizgileri taşırmadan boyamakta zorluk çekiyor mu? Ayakkabı bağını bağlamakta ya da düğmeyi iliklemekte zorluğu var mı?
 • Makası kullanmakta zorlanıyor mu?
 • Teknik eşyaları kullanmada yaşından üstün beceri gösteriyor mu?
 • Aşırı yavaş mı?
 • Kendine özgü düzeni var mı?
 • Sağ ya da sol ayrımını yapabiliyor mu?
 • Kelimeleri yanlış söylüyor mu ya da kısaltarak mı söylüyor? Örneğin tuvalet  yerine tulavet gibi

Legasteni çocuğun ileride eğitim yaşantısı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilecek bir durum olduğundan,  Okul öncesi teşhis ve alınacak önlemlerle, okula başladıktan sonra lüzumsuz zaman kaybı engellenebilecektir.1234


Article Düzenle

Yorum Ekle

Web Tasarım Data1        

İsim Bankası

Reklam Verin

Tatlı Sözlük