Cinsellik ve şiddet

Türkiye’de işlenen cinsel suç ve tecavüz olayları, polis tarafından kaydedilip istatistikler yayınlanmamakta, ama genç suçluların bunların arasında azınlıkta olduğu kanısındayım. Aksine çocuklar ve gençler kurbanlar arasında yer almakta. Cinsel şiddet, gücünü kötüye kullanmaktır. Suçlular çoğu zaman akraba veya tanıdıklardan olmaktadır. Onlara verilen güvenceyi suiistimal ediyorlar. Belirtiler çoğu kere bir kenara atılıyor, veya bilerek inkar ediliyor. Görünüz, görmezlikten gelmeyiniz ve bilinçli hareket ediniz!1


Article Düzenle

Yorum Ekle

Web Tasarım Data1        

İsim Bankası

Reklam Verin

Tatlı Sözlük