Egzersiz programınız

Çoğu çocuk için spor seviyelerini artıracak hafif bir program yararlı olacaktır. Eğer çocuğunuz bir antrenörün gözetimi altında çalışıyorsa, özellikle bu hususları aklını­zın bir kenarında tutun.

Çocuğunuzun, büyükler gibi, haftada en az dört defa 20 ila 60 dakikalık seanslarla çalıştığından emin olmak is­teyeceksiniz. Ama muhtemelen çok iyi bildiğiniz gibi, ço­cuklar doğal yapıları itibariyle aktiftirler. Bu nedenle çalış­ma programları yerine, spor faaliyetleri planlayın. Okuldaki (beden eğitimi derslerini ve teneffüsleri), okul sonrası (kulüpleri, park ve bahçedeki oyunları), ve ailesiyle geçirdiği (spor yaptığı, bahçede ve evde çalıştığı, boğuştuğu) süreleri dikkate alın. Çocuğu­nuz okuldan eve yürüyor mu? Bu da bir çalışmadır. Ama­cınız, çocuğunuzun haftada en az 4-5 saat terlemesini ve kalp atışlarını hızlandırmasını sağlamak olmalıdır. Bunun nasıl gerçekleştirileceği çocuğunuzun ilgi düzeyine ve si­zin programınıza bağlıdır.

Isınma

Çocuğunuz yapacağı zorlu faaliyetler öncesi kaslarını ha­fif hafif ısıtmalıdır. Bu genellikle daha sonra yapacağı sporla ilgili, germe alıştırmaları, koşu, top atma gibi kolay hareketleri, düşük bir tempoda yapmayı içerir.

Çapraz antrenman

Kuvvet ve dayanıklılığı geliştirmek, bir kasa yüklemeyi ve sonra dinlendirmeyi gerektirir. Genellikle bunu yapmanın en iyi şekli bir gün yoğun çalışırken, ertesi gün daha rahat bir çalışma yapmaktır.

Çocuğunuz her gün aynı kaslarını çalıştırmaktan ve aynı sporu yoğun olarak yapmaktan ka­çınmalıdır. Çapraz-antrenman yapan (bu birden fazla spor yapmaktır) kimseler, yaptıkları sporu düzenli olarak değiştirerek, her gün aynı kasların çalışmasına engel olurlar.

Soğuma

Çocuğunuz her çalışmadan sonra, kalp atışları normale dönünceye kadar, ya ısınırken yaptığı şeyleri yapmalı ya da hiç değilse etrafta biraz yürümelidir.

Süreklilik

Faaliyet neden düzenli olmalıdır? Çünkü çocuk bile olsa­nız, eğer kullanmazsanız (kuvvet olsun, dayanıklılık ol­sun veya beceri olsun) kaybedersiniz.

Gelişme

Belli bir aktivitede becerisini geliştirmek isteyen bir çocuk, oyununun sıklığını, süresini veya yoğunluğunu artırmak ister. Ama onun bu üç şeyi aynı anda artırmasına izin ver­meyin. Önce kademeli olarak oynama sıklığını artırabilir (ayda üç veya dört defa düşük tempolu tenis oynama gibi), sonra süreyi artırır (tenis süresini bir seferde bir setten üç veya beş sete çıkarır) ve sonra da yoğunluğa ağırlık verir (istediği kadar sık ve uzun oynamaya başladıktan sonra, daha sıkı oynayıp becerilerini geliştirmeye başlayabilir).

Peki ya çocuğunuz bir takım sporu yapıyorsa? Tabii ge­ne ilerlemek için çalışmaya ihtiyacı vardır. Genellikle, be­ceriyi bir antrenörle veya takımla haftada bir çalışması ge­rekecektir, haftada birkaç kere kendi başına veya arkadaş ve akranlar arasında destek bulur. Kızınızın yeteneklerine inanmasını teşvik edin ki böylece gelişmişlik bakımından emsalleriyle oynamak için kendine güven duysun. Ama çocuğunuzu herhangi bir rekabete zorlamayın.1


Article Düzenle

Yorum Ekle

Web Tasarım Data1        

İsim Bankası

Reklam Verin

Tatlı Sözlük