Çocuk sporcuların hayatı

Birçok insan seçkin bir sporcu olmayı arzu eder. Olimpi­yatları seyretmek seyircilerin çoğunu hayale kaptırır. Seç­kin sporcular çok yetenekli, çok mutlu, çok becerili görü­nürler. Fakat seçkin bir çocuk sporcu olmak hiç kolay bir şey değildir. Seçkin çocuk sporcuların bir çok sorunları vardır.

Aile ilişkileri

Çocuğunuzun antrenman ve müsabaka programı ailenin yemek saatlerini, tatillerini, ve seyahatlerini aksatabilir. Eğer bütün dikkatiniz sporcunun üzerinde yoğunlaşır ve ailenizin faaliyetleri onun programına göre düzenlenirse, diğer kardeşler bir terk edilmişlik duygusuna kapılabilir­ler. Bütün ailenize karşı hassas olun. Çocuğunuzun spor yapması ailenizdeki aksaklıklara değiyor mu? Sporun aksatmayacağı aile gelenekleri oluşturmaya çalışın.

Sosyal ilişkiler
Genç yarışmacılar sık sık akranlarından koptuklarını his­sederler. Branşlarından ve okullarından birçok arkadaşları olmasına rağmen, kendilerini gene de farklı hissedebilir­ler. Bir sporcunun vücudu çoğu zaman akranlarından daha farklı gelişir. Çocuklar, özellikle ergenlik çağındaki gençler farklı olmak istemezler. Bir sporcunun branşına ayırdığı zaman, onun arkadaşlarıyla birlikte olmasını güç­leştirir.

Antrenörle ilişkiler
Hiç kimse çocuğunuzun gelişmesini sizin kadar isteye­mez, belki antrenörü hariç. Bazı hallerde, bir antrenör bir adım geri atar ve bir çocuğun başarılı ve olgun bir yetişkin olmasına yardımcı olur. Diğer hallerde, antrenörlük kari­yeri ön plana çıkabilir ve çocuğunuzun çıkarı en önemli şey olmayabilir. Kıymetli çocuğunuza bir antrenör seç­mek, iyi bir doktor veya iyi bir okul seçmek kadar önemli­dir. Acele etmeyin. Mevcut durumu öğrenmeye çalışın. Çocuğunuz üzerindeki sorumluluklarınızdan, sırf antre­nör o branşı daha iyi biliyor diye, feragat etmeyin. Siz ço­cuğunuzu daha iyi tanırsınız.

Akademik başarı

Çocuk sporcuların çoğu, büyüdükleri zaman hayatlarını spordan kazanamazlar. Aileler, antrenörler ve hatta kendi­leri de genellikle bunu bildikleri halde, kitaplarını ihmal ederler ve spor salonuna yönelirler. Çocuğunuzun akade­mik başarılarım ihmal ederek, kısa vadeli sportif başarıya odaklanmak için sizi ikna etmelerine izin vermeyin. Bir ko­lej için spor bursu kazanan bir çocuğun dahi profesyonel olarak mücadele etmesi olası değildir. Ve bursun arkasın­da yatan esas nokta olan, lise mezuniyetini bile gerçekleştiremeyebilir. Kıymetli sporcuların takip edebileceği sporla ilgili çok sayıda harika meslekler (kariyerler) vardır. Spor hekimliği, öğretmenlik, antrenörlük, araştırmacılık, gazetecilik ve malzeme tica­reti gibi. Çocuğunuzun kitaplarını unutmasına mani olun.

Davranış sorunları

Çocukların iyi sporcu olmaya iten psikolojik tutumların çoğu, aynı zamanda tehlikeli ve aşırı alışkanlıkları da tah­rik edebilir. Aşırı kazanma hırsı bir sporcuya daha güçlen­mek için anabolik stereoidler almak (doping yapmak) ve­ya kilo vermek için gıda almayı aşırı şekilde azaltmak gi­bi, sağlıksız şeyler yapma cesaretini verebilir. Seçkin yarış­macılar yaşadıkları yoğun disipline aykırı olarak, içkili eğ­lenceler veya diğer sorumsuz davranışlarıyla da bilinirler. Asabi davranışlar ve öfke nöbetleriyle ortaya çıkan duygusal toylukları başka bir sorun olabilir. Ne kadar değerli bir sporcu olursa olsun, çocuğunuzun kötü alışkanlıkları­na hoşgörü göstermeyin. Sporun neden çocuğunuzun hayatının bir parçası olduğunu düşünün—o hayatı zengin­leştirmek için.

Bir çok genç sporcuya başarı için baskı yapmak, yoğun antrenman ve müsabaka programı nedeniyle normal okullarını ve sosyal faaliyetlerini ihmal etmektedir. Bu sporcular için yaşam şekillerini değiştiren aileler, onlara başarılı olmaları için baskı yapmaktadırlar. Seçkin çocuk sporcuların pek azı spordan büyükler kadar zevk almak­tadır. Neden bir çok seçkin genç sporcu sporu bırakmakta­dır? Eğer sakatlık nedeniyle değilse, tükenme nedeniyle­dir. Spordaki eğlence faktörü genellikle kaybolmuştur.

 

Bu ilk üç bölüm fiziksel uygunluğa bir anahtar olmak üzere, fiziki faaliyetler üzerinde yoğunlaşmıştı. Ama daha fazlası da var. Çocuğunuzun ağzına attığı her şey saha içinde ve dışındaki performansını etkiler. Ve iyi beslenme aynı zamanda, hayatı tehdit eden birçok hastalığın oluş­ma ihtimalini bertaraf eder. Bölüm 4 size sağlıklı gıda seçi­mi yapmanızı öğretecektir.1


Article Düzenle

Yorum Ekle

Web Tasarım Data1        

İsim Bankası

Reklam Verin

Tatlı Sözlük