Okul Öncesi Sanat Eğitimi

Günümüzde sanatın insan yaşamındaki önemli yeri ve eğitimdeki gerekliliği tartışılmaz. Sanat, küçük yaştan beri alınagelen sanat eğitiminin kazandırdığı estetik duyarlılık süzgecinden geçerek yaşam biçimimizde, bireysel ve toplumsal ilişkilerimizde, olaylara bakışımızdaki tutum ve davranışlarımızda somutlaşır. Kendi yeteneklerinin bilincinde, başarılı, gelişmiş kişilikli insanlar, mutlaka sanatın verdiği renkli ve çok boyutlu dünyadan geçmiştir.

Sanat, yaşantımız içerisinde olması gereken bir niteliktir. Bunun eğitimi de doğumla başlar.Aile ile birlikte geçen, yoğun duygusal doyumun yaşandığı bebeklik ve ilk çocukluk yıllarından sonra başlayan Okul Öncesi Eğitimi döneminde (3-6 yaş), sanat eğitiminin yeri mutlaka olmalıdır.

Okul Öncesi Eğitiminde öğrenme aktif katılımla gerçekleşir. Çocuk, içinde yaşadığı dünyayı ve yaşadığı olayları anlayabilmek için onları yaşar, değerlendirir ve taklit eder. Aktif öğrenme için en uygun ortam, oyunun yanı sıra sanat etkinlikleriyle oluşturulur. Sanat etkinliklerinde kişisel yetenekler belirginleşir. Her birey aynı yeteneklere sahip değildir. Dolayısıyla da aynı ölçütlerle değerlendirilemez. Sanat etkinlikleri, sağladığı zengin ve özgür ortamla çocuğu tanımak, yeteneklerini keşfetmek ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirmek için iyi bir gözlem alanıdır.

Okul Öncesi Döneminde çocuklara verilecek sanat eğitiminin amacı, onlara sanatsal bakış açısı ve estetik değerler kazandırmak ve yaratıcı düşünebilen geleceğin bireylerini yetiştirmektir. Bu eğitim, sanatsal etkinliklerin içinde, oyun oynarken tat almayı ve eğlenmeyi yaşayarak öğrenen bu dönem çocuklarını, ilerinin sanatçıları olarak görmeyen, sanatın kendi konularını öğretmeyi değil de, sanattan yararlanarak çocuğun gelişimini desteklemeyi hedefleyen bir eğitim biçimidir.

 12


Article Düzenle

Yorum Ekle

Web Tasarım Data1        

İsim Bankası

Reklam Verin

Tatlı Sözlük