Resim ve Elişleri Yapma


Çocuklar, yaklaşık olarak iki-dört yaşlarında ilk resim yapma ve boyama denemelerine başlar. Önceleri resim yapan ya da yazan büyükleri taklit eder: eline bir kalem alır ve büyüklerinin yaptıklarını taklit etmek için kağıdı karalar. Böylece, hoşuna giden, ama henüz hiç bir anlam taşımayan ilk karalamalarına başlamış olur.

Bir süre sonra çocuk, çizgi ve şekillerle bir şeyler anlatmaya başlar. Bu şekiller çoğu kez insan, hayvan, ağaç ya da ev olur. Şekillerin doğaya uygun olmadığı muhakkaktır, çünkü çocuk bu şekilleri kendi kavramına göre çizer, kendisi için önemli kabul ettiği şekilde yapar. Resim yapmak ve boyamak, açık havada oynamak gibi yaratıcı bir çalışmadır. Anne-baba, bu çalışmaları  sırasında çocuğu rahatsız etmemeli ya da eleştirmemeli, sürekli olarak doğru resmin nasıl olması gerektiğini anlatmaya çalışmamalıdır. Çocuğa bir yazı tahtası ya da resim defteri verilmeli ve çocuğun boya kalemleriyle istediği gibi serbest çalışmasına olanak sağlanmalıdır. Bu şekilde çocuğun yaratıcı gücü, renk ve şekil bilinci tahrik edilmiş olur.

Çocukların çoğunluğu, olayları resimlerle canlandırabilir, istediklerini gerçeğe yaklaştırabilir, anlaşmalara ve gerginliklere karşı koyup onları çözümleyebilirler. Boya ve kağıtla, özellikle suluboyalarla çalışmalar, bugün, davranış bozukluğu gösteren çocukların tedavilerinde olumlu sonuçlar vermektedir.

Hemen hemen çocukların tümü elişleriyle uğraşmaktan zevk duyarlar. Küçük çocuklar için plastisin adı verilen oyun hamurlarını kullanarak kendisine özgü şekiller yapar, yayma, sürme ve ezme isteklerini de böylece tatmin etmiş olurlar. Hamuru yoğurup eşya, hayvan, insan ve geometrik  şekilleri yapmak büyük çocuklar için bile eğlence konusudur. Küçük çocuklar, meydana getirdikleri yapıtlarla övünürler. Her anne-baba, çocuğun yuvada yaptığı çalışmaları onunla birlikte tekrarlamalı, ona yeni şeyler yaratma isteğini aşılamalıdır.

Hasta ya da tatil günleri hava koşulları nedeniyle eve kapanmak zorunda kalan çocuklar için elişleri son derece oyalayıcı bir çalışmadır.

Küçük çocuklar, buldukları resim ve şekilleri başka yerlere yapıştırmak için kesmek isterler. Bu iş için ucu küt bir makas alarak çocuğunuzun motor gelişimine katkıda bulunabilirsiniz.
 1


Article Düzenle

Yorum Ekle

Web Tasarım Data1        

İsim Bankası

Reklam Verin

Tatlı Sözlük