Çocuk ve Resim

Çocuğun hareket becerisi arttıkça çevresine olan ilgisi de artar. Ulaşabildiği her şeyi tanımaya ve öğrenmeye çalışır. Eline geçirdiği nesneleri ağzına götürür, içine bakmaya çalışır, başka nesnelere vurarak çıkardığı sesleri dinler. Yaşamın birkaç yılında çocukta içgüdüsel olarak ortaya çıkan dünyayı tanıma çabası ve çevreye olan merakı, oyun oynama isteğiyle birleşir. Bundan dolayı çocuğun bütün etkinliklerinde oyunun izlerine rastlamak olasıdır. Emzirilirken annesinin takılarıyla oynar, yıkatılırken suyla oynar, yedirilirken kaşıkla oynar... Çocuğun resimle ilk buluşması da genellikle merak ve oyun oynama isteğinin sonucunda ortaya çıkar. Çocuk, eline geçirdiği kalemi veya boyayı uygun bir yüzeyde hareket ettirerek iz(ler) bırakır. Kendiliğinden veya taklitle keşfettiği bu oyun oldukça hoşuna gider. Annesinin olumsuz tepkisine rağmen her bulduğu fırsatı değerlendirir. Çocuk olan evlerin duvarlarında kalem veya boya izlerine çok sık rastlanılmaktadır.

Çocuğun ilk çizgileri, belli bir plan ve düzen çerçevesinde gerçekleşmez. Motivasyon gerektirmeyen ilk çizgiler ve karalamalar çocuğun motor ve zihinsel gelişimine bağlı olarak gelişerek değişir. Sanatsal başlangıcın ilk unsurları, ileri-geri ve dairesel hareketlerle ya da kalem ucuyla yüzeye vurularak ortaya çıkar. Bu ilk çizgi ve noktalar omuzdan alınan destekle oluşur. Çocuğun devinimsel gelişimine paralel olarak kol hareketleriyle yapılır, sonra bilek hareketleriyle organize bir biçimde sürdürülür. Çocuğun ilk çizimleri içgüdüsel olarak ortaya çıktığı için herhangi bir simgesel anlam içermez.

İlk çizgi ve noktaların görülmesi, çocuğun bedensel ve zekâ gelişimine, sağlık durumuna ve kalemle buluşma zamanına göre farklılık gösterebilir. Genel olarak on sekizinci ay dolaylarında görülür. İki yaşında, yuvarlaklar, ileri geri karalamalar ve irili ufaklı noktalar ortaya çıkar. Konuşabilen çocuklar bu çizgileri anlamlandırabilir; çok bildiği ve sevdiği hayvanlara veya nesnelere benzetebilirler. Üç yaşındaki çocuğun çizgilerinde amaç belirginleşir ve kontrollü hareketler görülür. İnsan resmi olarak sadece yuvarlak baş çizilir ve başın içine iki göz ve ağız konulur. Çeşitli çizgiler taklit edilerek çizilebilir ve yapılan resimler boyanır. Dört yaşına gelen çocuk, insan figürü olarak, genellikle çöp adamlar çizer. Baş kısmına kol ve bacaklar ekleyerek resmi tamamlamaya çalışır. Çok nadir olarak gövdeyi yapar. İnsan resmi en çok sevdiği çalışmadır. Bununla beraber evler, ağaçlar ve rengârenk çiçekler yapabilir. 5 yaşındaki çocuk hâlâ insan figürü yapmaya devam eder. insan figüründe artık bütün organlar eksiksiz görülebilir. Çocuk, yapacağı resmin konusunu önceden tasarlar. Resim yapma konusundaki sınırlarını bilir ve yapamadığı şeyleri itiraf eder. Yaptığı ev resmine kapı, pencere ve baca gibi ayrıntıları ekler. Diğer bütün resimlerinde ayrıntıya önem verir ve boyayı çok i^i kullanır. 6 yaşındaki çocuğun resimlerinde, kâğıt kullanımında ustalık görülür ve mekâna yerleştirilen nesneler gerçek oranlara oldukça yakındır. Birbirinden farklı insan resimleri ve nesneler yapılır. Resimler daha ayrıntılı ve özen gösterilerek çizilir. Bir nesnenin arkasında bulunan şeyler görünüyormuş gibi çizilir, yani birçok nesne saydamlaştırılır. Örneğin ata binmiş bir insanı, atın diğer tarafındaki ayağı görünüyormuş gibi çizer. Ev resimleri yaparken içindeki eşyaları görüyormuş gibi çizer.

Çocuk resimleri karalama evresinde birbirine benzerlik gösterir. Kontrolsüz ve omuzdan destekli çizgiler, noktalar ve karalamalardan oluşur; fakat 3-4 yaşından sonra, karmaşık şekiller olarak ortaya çıkarak birbirinden farklılaşır. Çocuk resimlerine çevresel koşullar, kültürel ve kişilik özellikleri ve yaşantı gibi etkenler yön vermektedir. Söz konusu etkenler farklı resimlerin ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Çocuk, resim aracılığıyla kendini ve iç dünyasını ortaya koyduğu için farklılıkların görülmesi normal bir sonuçtur. Çocuk, büyüdüğü ve geliştiği süreçteki değişim ve ilerlemeleri resimlerine yansıtmayı sürdürür.123


Article Düzenle

Yorum Ekle

Web Tasarım Data1        

İsim Bankası

Reklam Verin

Tatlı Sözlük