Çocuk ve Yaratıcı Drama

Drama; kişiler arasında doğrudan iletişimi sağlayan; kendini ve karşısındakini tanıma, birbirini anlama, doğaçlama ve yaratma gibi etkinlikleri içeren bir yöntemdir.

Dramanın önemi
İnsan kişiliğinin temelinin 0-6 yaş döneminde belirlendiği, daha sonraki yıllarda bu gelişimin devam ettiği bilimsel olarak kabul edilmiş bir gerçektir.

Drama, hedefin toplumda hoşgörülü, birbirini anlayan, demokratik insanlar yetiştirmek olduğu günümüzde, bu hedefe ulaşmada çok önemli bir yer tutar. Drama aynı zamanda bir sanat formu olarak verdiği haz ve doyum açısından da çok önemlidir. Yaratıcı drama öğrenme yönüyle zihinsel, sosyal ve psikomotor yeteneklerle bütünleşmesi açısından da büyük önem taşır. Her öğrenme sürecinde bulunan pek çok beceri yaratıcı dramaya katılım yoluyla elde edilebilir.

Yaratıcı dramada etkinlikler ve çocukların kazandırdığı değerlerle birlikte düşünüp hareket edilir. Bu yönüyle de drama çocukların duygu ve düşüncelerine değer verir. Yaratıcı drama zihinsel becerilerin ve kişilik özelliklerinin geliştirilmesinde temel eğitim modeli olması yönüyle de önemlidir.

Dramanın en önemli yanlarından biri, çocukta hareket, duyu, dil, düşünce, iletişim ve duygunun sentezlenmesini sağlamasıdır. Empati kültürü oluşturmayı amaçlar. Dramanın en önemli değerlerinden birisi de duyarlılık eğitimi kazandırmasıdır. Dramada gerçekleştirilen pek çok yaratıcı süreç vardır. Bu süreçler sonunda çocuk kendisinde saklı yetenekleri keşfeder, en verimli olduğu alanı seçer ve o alanda düşünen, zevkle çalışan, üreten, mutlu ve dengeli, kendine ve topluma yararlı, özgüveni gelişmiş,
doğru ve sağlıklı kararlar alabilen, başkalarıyla birlikte çalışma alışkanlığı kazanmış, demokratik çağdaş insan haline gelir.

Yaratıcı dramanın en önemli boyutlarından biri de insanlar arası karşılıklı davranışların öğrenilebilir ve öğretilebilirliği ile ilgilenen etkileşim eğitim biliminin temel konusu olan TOPLUMSALLAŞMA’dır. Oyunlardaki etkileşim ile toplumsal gerçeklere dayalı temel yapılar benzeştiği için drama toplumsal gerçekleri en iyi şekilde anlatır.

Dramanın özellikleri

 • Drama Kahraman-Engel-Eylem şeklinde kurgulanır.
 • Drama her zaman bir “şey” hakkında kurgulanır.
 • Bir biçim ve içeriği vardır.
 • Bir sanat disiplini vardır.
 • Duygusal özelliğe sahiptir.
 • Seyircisizdir.
 • Çocuk kendi dünyasını yaratarak duygularının form ve içeriği benimser.
 • Dramada en önemli ve etkili özellik anlamak ve düşünmektir.
 • Uygun bir etkinlik alanı dramanın en büyük özelliğidir.
 • Yaratıcı dramada süre kullanılarak ısınma, uyum, güven çalışmaları, doğaçlama oluşumları, değerlendirme ve rahatlama bölümleri bulunur.
 • Drama müzik ve dansla birlikte kullanılabilir.

 12


Article Düzenle

Yorum Ekle

Web Tasarım Data1        

İsim Bankası

Reklam Verin

Tatlı Sözlük