Mutluluk İçin Erken Eğitim

Erken çocukluk dönemi, yaşamın temelini oluşturur. Bu dönemde, çocuğun sağlığı ve beslenmesi kadar, aile ortamının ona sağladığı duygusal destek de son derece önemlidir. Bu dönemdeki yaşantılar, çocuğun gelecekte hayata bakış açısını da önemli ölçüde etkiler. Sağlıklı, mutlu, yaratıcı insanlar yetiştirebilmek için bu dönemi tanımak ve iyi şekilde değerlendirmek gerekir.

Yapılan araştırmalar ve çağdaş eğitim alanındaki uygulamalar; nitelikli, sağlıklı ve istenilen davranışlara sahip nesilleri yetiştirmek için eğitime erken yaşlarda başlanmasının gerekli olduğunu ortaya koymuştur. Bilimsel olarak; erken yaşların çocuğun zekâ, kişilik ve sosyal gelişiminde çok önemli olduğu ve bu yaşlardaki ihmalin olumsuz etkilerinin sonraki dönemleri de etkilediği ortaya çıkmıştır. Araştırmalar, çocukların büyüme ve gelişmesini destekleyen deneyim fırsatlarının, gelişimin kritik olduğu dönemlerde sağlanmasının önemli olduğunu vurgulamaktadır.

Erken çocukluk eğitiminin tanımı düşünüldüğünde; erken çocukluk, çocuğun doğduğu günden temel eğitimin ilk iki yılını kapsayan ve çocukların daha sonraki yaşamlarında önemli rol oynayan; bedensel, psikomotor, sosyal-duygusal, zihinsel ve dil gelişmelerinin büyük ölçüde tamamladığı, kişiliğin şekillendiği, ailelerde ve kurumlarda verilen eğitim süreci olarak tanımlanabilir.

Okul öncesi eğitimin kapsamı çeşitli özellikler dikkate alınarak belirlenebilir
Hedef kitle dikkate alındığında; okul öncesi eğitimin kapsamını 0-6 yaş grubundaki çocuklar ve aileleri oluşturmaktadır. Bu yaş grubundaki çocuklar genellikle, 0-3 yaş grubu, 4-5 yaş grubu ve 6 yaş grubu olarak kendi içinde üçe ayrılmaktadır.

Türkiye'de okulöncesi eğitim basamağında hizmet sunan kurum ve kuruluşlar dikkate alındığında ise; okulöncesi eğitimin kapsamına Milli Eğitim Bakanlığı, Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve çocuk Esirgeme Kurumu, Çalışma Bakanlığı Kamu İktisadi Teşekkülleri, özel ve tüzelkişilerle, üniversiteler girmektedir. Bu kurum ve kuruluşlar okulöncesi çocuklarına kreş, çocuk yuvası ve gündüz bakım evi, anaokulu, anasınıfı, uygulama sınıfı gibi adlar altında okulöncesi eğitim hizmeti sunmaktadır. Bu noktada adları sayılan bu kurumların da okulöncesi eğitimin kapsamı içinde yer aldığı söylenebilir.

Bu öğretim basamağının programlarında temel alınan gelişim alanları dikkate alındığında; eğitim kapsamına bu yaş grubundaki çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimleri girmektedir. Erken çocukluk döneminde kurumsal olarak yürütülen okulöncesi eğitimin amaç ve görevleri, milli eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak;

  • Çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini ve iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak.
  • Çocuklara hayal güçlerini geliştirme, yaratıcı yollarla düşünce ve duygularını anlatabilme becerilerini kazandırmak.
  • Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak.
  • Koşulları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak.
  • Çocukları ilköğretime hazırlamak


12


Article Düzenle

Yorum Ekle

Web Tasarım Data1        

İsim Bankası

Reklam Verin

Tatlı Sözlük