Çalışan annelerin yasal hakları


Karmen Aydın , 17.9.2009 18:45:00

Merhaba..  Çoğumuz çalışan anne adayı olduğumuz için bu yazıyı yazmakta fayda görüyorum. Haklarımızı bilmekte fayda var :)

Belirli bir sosyal güvenlik kuruma bağlı hamilelerin doğum öncesi ve sonrasındaki  hakları:

Çalışan kadın, gebelik halinde mutlaka işvereni bilgilendirir.

Çalışma saatleri
Gebe, yeni doğum yapmış ve emziren kadın günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz.

Gece çalışması
Emziren anne doğumu izleyen altı ay boyunca gece çalıştırılamaz. Kadın çalışanlar, gebe olduklarının hekim raporu ile tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya zorlanamazlar. Ayrıca yeni doğum yapmış bir çalışanın doğumu izleyen sekiz haftalık süre sonunda, emziren çalışanın ise, altı aylık süreden sonra gece çalışması yapmasının güvenlik ve sağlık açısından sakıncalı olduğunun hekim raporu ile belirlendiği dönem boyunca, gece çalıştırılması yasaktır.

Doğum İzni
Çalışan kadının doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı haftalık süre için çalıştırılmaması esastır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce on haftalık süreyle çalıştırılmaz. Sağlık durumu uygun olduğu taktirde, hekimin onayı ile çalışan isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda gece çalışması yaptırılamaz ve gebe işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere eklenir.

Bu süreler, çalışanın sağlık durumuna ve işin özelliğine göre doğumdan önce ve sonra gerekirse arttırılabilir. Bu süreler hekim raporu ile belirtilir. İsteği halinde çalışan kadına, on haftalık süresinin tamamlanmasından (çoğul gebelik halinde onsekiz haftalık süreden sonra) altı aya kadar ücretsiz izin verilir. (Kamuda sözleşmeli çalışan personel ise 657 sayılı kanunun 4/B. maddesine göre istihdam edildiklerinden bu şansını maalesef kullanamamaktadır)

Süt İzni
Ayrıca doğum yapan anne; doğum izninden döndükten sonra hala çalışmaya devam ediyorsa,  günde 1.5 saat süreyle süt izni alma hakkına sahiptir. Çalışan annenin bu süreyi istediği zaman dilimine ayırma ve zamanını kendisinin belirleme hakkı vardır.
 
Doğum Parası Nasıl Alınır

Doğum yapan kadın çalışana doğum parası verilebilmesi için en temel şart; doğumdan önceki bir yıl içerisinde en az 120 günlük sigorta gününün bulunmasıdır. Bu hakka sahip olan anneler doğumdan sonra vizite kağıdı ve doğum raporu ile birlikte, ilgili SSK'ya başvurarak doğum parasını alabilir. Bu para günlük kazancın 2/3'si kadardır. Yani günlük kazancı 30 tl olan bir çalışanın,  devletten alacağı analık parası günlük 20 tl dir.
 

 
Blog Düzenle

Yorum Ekle

Web Tasarım Data1        

İsim Bankası

Reklam Verin

Tatlı Sözlük