Sanata İlk Adımlar

 

Çocuk eline kurşunkalem ya da te­beşir alıp karalamaya başladığı ilk an­dan itibaren yaratmaya başlar. Dikkati­nin nasıl odaklaştığını ve geliştiğini göz­leyin.

Gerçek karalama bu işi yapan ço­cuklar kadar farklılık gösterir. Bazıları iri ve kabaca, bazıları küçük ve utangaç­tır. Bazı çocuklar büyük kağıt tabakala­rından hoşlanır, bazıları küçük kağıtçıklar ister. Büyük ölçüde çocuğun nasıl çiz­diğine bağlıdır. Eğer kağıdın boyuna bak­maksızın çocuk daima bir köşeye çiziyor­sa ve kağıdın yalnız küçük bir parçasını kullanıyorsa, güvenini ve güvence duygu­sunu artırmak için elinizden gelen her şeyi yapın. Bunun dışında kendini anlat­makta tamamen serbest bırakın. Çocuk, çok küçük yaşta iken belirli şekiller çiz­mesini teşvik için ‘Ne çiziyorsun?’ diye sormakta yarar yoktur. Karalama döne­minde, çocuk resimlerin dili ile düşün­mez. Karalama yaparak basitçe hareket­lerinde kontrolü geliştirmektedir. Bıra­kın, istediği gibi çizsin ve ancak kalem veya tebeşiri rahatça tutmayı ve yönet­meyi becerebildiği ve hoşnutluk belirti­leri gösterdiği zaman yavaşça onu bir ileriki aşamaya yöneltin, onun için yapabil­diğiniz kadar mükemmel bir düz çizgi çi­zin. Bunu yaparken sizi gözlesin ve son­ra kendisi yapmaya çalışsın. Düz dikey çizgiyi çizebildiği zaman yatay çizgiye ça­lışsın. Daha sonra daire, üçgen ve diğer geometrik şekilleri yapabilir.

Çocuğa bu basit egzersizler yaptırıl­dığı zaman bir gün şekiller çizmekte ve daha sonra çevresinde gördüklerini çiz­mekte kendisine yardımcı olacak faydalı bir beceri kazanmış olur. Aynı zamanda kırmızı, sarı, mavi gibi renkli kalemler verilerek dikkati ve neşesi ayakta tutulur. Kırmızı ve sarının turuncuyu, sarı ve ma­vinin yeşili, kırmızı ve mavinin moru yaptığı gösterilir, ilk üç rengin sağladığı olanaklardan bıkınca yeni renkler eklenir.1234567


Article Düzenle

Yorum Ekle

Web Tasarım Data1        

İsim Bankası

Reklam Verin

Tatlı Sözlük