Genel Anestezi ile Doğum

Bir zamanlar ağrısız doğum için en gözde yöntemlerden biri olan genel anestezi yalnızca sezaryen ameli­yatlarında kullanılıyor. Bu yön­temde, genel anestezik madde, has­taya damar yolu ve solunum yolu ile veriliyor. Ancak bunun bir uz­man anestezist tarafından yapıl­ması büyük önem taşıyor.

Genel anestezi yöntemi doğum sı­rasında özellikle bebeğin başının çıkışı esnasında ve bazı özel du­rumlarda da kısa süreli olarak kul­lanılabiliyor. Örneğin aletli doğum(vakum,forseps vb), çocuk ve­ya eşinin (plesenta) elle veya küretle (boom küretaj) çıkarılması, rah­min ters yüz olması (inversiyo uteri), derin doğum yırtıklarının ona­rılması gibi durumlarda hemen do­ğum öncesi veya doğum sonrası genel anestezi uygulanabiliyor.

Ancak genel anestezinin birçok yan   etkisi   bulunuyor.   Bunlardan biri, anestezi ile uyuşturulan anne­de, bilinçsizliğe yol açması. Hasta, kendine geldiğinde de bir süre çev­resini ve zamanı tanıyamayabiliyor ve huzursuzluk belirtileri görülü­yor. Ağız yoluyla verilen anestezik maddelerden dolayı boğazı sızla­yabiliyor, bulantı ve kusması ola­biliyor. Geçici bir kan basıncı düş­mesi de başka bir yan etki olarak ortaya çıkabiliyor.12


Article Düzenle

Yorum Ekle

Web Tasarım Data1        

İsim Bankası

Reklam Verin

Tatlı Sözlük