Doğum Komplikasyonları

Bazı faktörler doğumda sorun yaratabilir ve özel işlemler gerektirebilir. Bazen bir doğum, sorun yaratan faktör beklenmediği ve forseps veya vakum kullanılacağı için özeldir. Diğer yandan, çoğul ve makat gelişli doğumlar da özeldir; ama genellikle önceden saptanabilirler.

Yardımlı doğum

Doğuramıyorum! 
Bir an gelir ki, çoğu kadın doğuramadığını düşünür.Doğumun ikinci safhasında, anne tüm enerjisiyle çaba göstermelidir. Doktor, eşi, hemşireler ıkınmasını için kadını teşvik ederler.Bazen, kadın yorulur ve rahatsızlık duymaya başlar, buna maternal distres denir.Ağrıdan yorulan kadın, doğumu gerçekleştiremiyorsa, müdahaleli doğum (forseps veya vakum ile) yapılabilir.Bu aletlerin kullanılamadığı durumlarda da, 
sezeryan doğum gerçekleştirilir

Vakum yardımıyla doğum 

Vakum veya vantuz, forsepsin daha yumuşak bir alternati­fidir ve Avrupa’da yaygın olarak kullanılmaktadır. Metal bir levha veya sentetik materyalden koni şeklinde bir kupası vardır. Bu lev­ha veya kupa, bebeğin kafa derisine yerleştirilir ve bağlı olan bir pompa ile bu levha veya kupanın yapışmasını sağlayan bir vakum oluşturulur. Daha sonra bu alet. doktorun bebeğin başını hem döndürebileceği ve hem de çekebileceği bir “kulp” haline gelir. Daha sonra belirgin bir morluk bırakmasına rağmen birçok avan­tajı vardır.

Cihaz vajinada daha az yer kapladığı için uygulanması daha kolaydır ve forsepse göre bazı avantajları vardır.

 • Bebeğin başının en aşağıdaki parçasına uygulanabilir.
 • Bebeğin başının şekli etkilenmez, (bununla beraber doğumdan sonra bir-iki hafta içinde geçen belirsiz bir morluk bırakabilir)
 • Epiziyotomi her zaman gerekli değildir.

Forseps yardımıyla doğum 

Forseps, büyük, geniş bir şeker maşasına benzer ve bebeğin başının her iki yanına kulaklarını kapatacak şekilde yerleştirmek üzere tasarlanmıştır. Daha çok bebeğin başını doğum kanalındaki herhangi bir basınçtan koruyan bir kafes gibidir.

Forseps kullanımı tıbbi bir karardır. Forseps, sadece ilk evre tamamlanmış, rahim ağzı tamamen açılmış ve bebeğin başı doğum kanalına girmişse uygulanabilir.

Forseps kullanımında, anne ile ilgili nedenler:

 • Maternal distres veya yorgunluk.
 • Annenin kalp veya solunum ile ilgili rahatsızlığı
 • Vakumun işe yaramaması. 

Astım durumunda forseps kullanımı
Doğumda bir astım krizi yaşanmadığı sürece,forseps kullanımı şart değildir.

Forsepsin bebekle ilgili kullanılma nedenleri
En önemli ve yaygın neden; fetal distrestir.Diğer bir neden; bebeğin başının anormal bir pozisyonda durmasıdır. Bu durumda, forseps başı çevirmek için kullanılır.Makat gelişinde de, başın çıkışını kolaylaştırmak için kullanılır.Bazı uzmanlar, prematüre bebeklerde, baş zarar görmesin diye de forseps kullanırlar.

Sezeryan doğumda forseps 
Başın rahimden kolay çıkmasını sağlamak için kullanılır.

Doğumda forseps kullanımının, yan etkileri 

 • Eğer baş, hala pelvis içinde yukarıda ise
 • Eğer bebeğin önden gelen kısmı baş haricinde bir bölge ise
 • Forsepsin ağzı iyi oturmamışsa
 • Eğer incelemede bebeğin baş sınırları ayırd edilemiyorsa doktor bu konuda yeterince uzman değilse anne kullanılmasını istemiyorsa, forseps kullanılmamalıdır.

Forseps kullanımı için nelere ihtiyaç duyulur? 

 • Anne geriye doğru yatmalı, bacakları çekmelidir
 • Mesane boş olmalıdır
 • Bölgenin uyuşmuş olması gerekir
 • Epizyotomi (dikiş) yapılmalıdır.
 • Serviks tamamen açılmış ve zarın yırtılmış olması gerekir

Kaç çeşit forseps vardır?
En yaygın olanı sadece çekme için kullanılanıdır.. Diğeri ise hem çekme, hem de döndürme işlemini gerçekleştirir. İkincisi, çok nadiren kullanılır.

Doğumda forseps kullanımıyla yaşanabilecek potansiyel sorunlar
Perinede ve vajinada çürümeye, hatta yırtılmaya neden olabilir.Bazen, vajina duvarında zarar yaratabilir ve vajina cildi altında pıhtılaşma ve ağrı görülebilir. Bazen de mesaneye zarar verebilir, ileride idrarı tutamama ile ilgili problemler yaşanabilir. Hatta fistül oluşabilir.

Servikse zarar verebilir mi ?
Tamamen açılmış bir serviks zarar görmez.

Fetusla yaşanacak potansiyel sorunlar nedir? 
Yüzün her iki yanında forseps izi olur ama bu geçicidir. Bazen çürüme ve hafif yırtılma olabilir. Nadiren, forseps ile zor bir doğum gerçekleşmişse, bebeğin kafa derisinde pıhtılaşma olabilir.Eskiden, kafatası içine kanama olduğu görülmüş, ama artık buna pek rastlanmamaktadır.Bir de çok nadiren, yüz sinirlerinde geçici felç olur.

Neden kullanılır?

Forseps, bebeğin başı annenin pelvisine İnmiş ama daha fazla inemiyorsa; bebek arka pozisyonda duruyorsa; makat gelişindeyse; rahim kasılmayı sürdü- remiyorsa; ve anne yeterli derecede itemiyorsa kullanılır. Bazen, bebek oksijen eksikliği bulguları gösteriyorsa, doğum yakın olmasa bile İkinci evrede doğumu hızlandırmak için de yapılabilir. Günümüzde, prematüre bebeklerin çoğu hassas kafatası kemiklerinin doğum kanalında zarar görmemesi için forsepsle doğurtulmaktadır.

Nasıl yapılır?

Eğer forsepsle doğum yapacaksanız, bacaklarınız üzengilere konacaktır. Perine bölgenize bir lokal anestetik verilecek ve epiziyotomi yapılacaktır. Daha sonra forseps bir kerede vajinanıza yerleştirilecektir. 30-40 saniyede bir nazikçe çekerek bebeğin başı perineye getirilecektir. Ağrı hissetmeyeceksiniz. Baş doğduktan sonra forseps çıkarılarak vücudun geri kalanı normal olarak doğurtulacaktır.1234


Article Düzenle

Yorum Ekle

Web Tasarım Data1        

İsim Bankası

Reklam Verin

Tatlı Sözlük