Hamilelikte Bebeğin Kişilik ve Zekasını Etkileyen Faktörler

 

Bebeklerin zekâ gelişiminin yarısı genetik özelliklerden kaynaklanmakta, diğer bölümü ise çevresel etmenlere bağlı olarak gelişmektedir. 
 • Geçen yüzyıllarla karşılaştırma yapıldığında, her kuşağın bir önceki kuşaktan daha yüksek zekâ puanına ulaştığı görülmektedir.- en farklı gelişmeler Batı Avrupa ve Japonya’da görülmektedir.
 • Endüstrileşmiş ülkelerde zekâ puanlarının sürekli ve düzenli artış göstermesi beslenme, sağlık, eğitim ve anne-babalık becerilerinin artması ile açıklanabilmektedir. 
 • Sözel yeteneklerden çok görsel-mekânsal becerilerde saptanan artışlar görsel medyanın - fotoğrafçılık, film, televizyon, video, bilgisayar - yaygınlaşmasına bağlanmaktadır. 
 • Kızların sözel zekâsının( okuma, yazma, anımsama ve algılama) , erkeklerin ise görsel-mekânsal zekâlarının( matematik, fen, mekanik beceriler) daha yüksek olduğu görülmektedir. Söz konusu farklılıklar cinsiyet hormonları, deneyim ve sosyalleşmeden kaynaklanmaktadır. 
 • Bebeğin zekâsı ailenin sosyo-ekonomik özellikleriyle ilintilidir. Anne-babanın eğitim ve gelir düzeyleri yükseldikçe çocuğun zekâ puanı ve okul başarısında artış gözlemlenmiştir. 
 • 4 aylık fetüs hamilelikten 2 yaşa kadar bebekler nitelik ve nicelik açısından tüketilen besinlere çok duyarlılar. Kötü beslenen çocukların da dil gelişiminde gecikme, davranış sorunları gözlemlenmektedir. 
 • Anne sütüyle beslenen bebeklerin zekâ puanlarında artış gözlemlenmiştir. Yüksek düzeyde stres hormonları bebeğin beyin gelişimini olumsuz etkiler. Bu nedenle anne adayları günlük programlarını sadeleştirmeli, fiziksel etkinlik yapmalı ve rahatlama alıştırmalarıyla sakinleşmeye çalışmalıdırlar. 
 • Hafif fiziksel etkinlikler daha az hamilelik sancısı ve sorunuyla ilişkilendirilmektedir.
 • Günde yarım saat müzik dinlemek anne adayının stres ve depresyonunu azaltmaktadır. Evde müzik dinlemenin faydası, bebeğin rahimde çeşitli seslerle uyarılmasıdır. Araştırmalar müziğin çocuğun beyin gelişimini olumlu olarak etkilediğini ortaya koymaktadır. 
 • Müzik yeteneğinin matematik, satranç, mühendislik yeteneğiyle bağlantılı olduğu düşünülmektedir. 
 • Annenin hamilelik sırasındaki endişe ve çöküntüsü erken doğumla, düşük doğum ağırlığı ve bebeğin özel bakım ünitesine alınmasıyla ilişkilidir. Yüksek düzeyde stres hormonları beyin gelişimini, baş çevresini ve doğum kilosunu olumsuz etkiler.
 • Araştırmalar bebeklerin doğum kilosu ve baş büyüklüğü arttıkça zekanın yükseldiğini ortaya çıkarmaktadır.
 • Doğumdan sonra annenin endişe ve çöküntüsüne maruz kalan bebekler gelişim ölçeklerinde daha düşük puanlar almakta, daha fazla uyku ve beslenme sorunu yaşamakta, anneyle daha az etkileşim kurmaktadırlar.
 • Araştırmalar annenin endişesinin çocukta karışık elliliğe yol açtığını göstermektedir. Karışık ellilik yani çocuğun sağ ve sol elini kullanma özelliği disleksi( okumada öğrenme bozukluğu), otizm ve dikkat eksikliği gibi nörogelişimsel sorunlarla da ilişkilendirilmektedir. 123


Article Düzenle

Yorum Ekle

Web Tasarım Data1        

İsim Bankası

Reklam Verin

Tatlı Sözlük