Uzmanlarımız

Psikolog Eda Gökduman( Kimdir? )
Ruh Sağlığı

Yeter! Artık Sinirleniyorum

İş yerinizde ya da evde artık kontrolünüzü kaybettiniz , artık hiçbir şeye ve hiçbir kimseye dayanamıyorsunuz, ya ilk karşınıza çıkan canlı-cansız bir şeye ya da kendinize zarar verecek bir boyuttasınız, kendinizi bir türlü tutamıyorsunuz ve.. 

Organizma kendisi için en iyi , en uygun bir denge içinde kalma eğilimi gösterir. Bu dengeyi sağlamak ve sürdürebilmek için organizmanın içinde doğuştan var olan ya da sonradan kazanılan gereksinimler, dürtüler, güdüler ve uyum düzenekleri vardır. Karşınızdaki kişinin beklediğiniz tepkiyi vermemesi, o anki gereksinimlerinizi karşılamaması dürtülerinizi harekete geçirebilir ve dürtülerinizi kontrol etmekte güçlük çekebilirsiniz.  
 
Yaşanılan olumsuz bir olaya (ya da bir kişiye) verilen tepki öfke ,sinirlenme tepkisidir.(duygusal boyut) Saldırganlık; başkalarına fiziksel ve psikolojik zarar verme niyeti taşıyan tüm davranışları içinde barındırmaktadır.(davranışsal boyut) Saldırganlık engellenme ile çok yakından ilişkilidir.Ancak; engellenme duygusu her zaman saldırganlığa neden olmayabilir. Sizi engelleyen bir olay ( ya da durum) sizi öfkelendirirken bazen hiç öfkelendirmeyebilir. Engellenmeye karşı farklı tepkiler ortaya çıkabilir.Bazı insanlar engellendiklerinde geri çekilir ve yardım beklerken bazıları engellendikleri olaylardan(ya da kişi) uzak kalmayı başarabilirler. Saldırgan davranışı gösteren kişiler; engellenmeleri karşısında ya da sinirlendiklerinde bu durumla baş etme yolu olarak saldırgan davranışı daha önceden öğrenmiş kişilerdir. Saldırganlık çok farklı uyarıcılara gösterilmiş olan öğrenilmiş bir davranıştır.Örneğin; aile içi şiddete tanık olmuş olan çocuklar saldırgan davranışları öğrenmişlerdir öfkelerini ortaya çıkaran bir uyarıcıyla karşılaştıkları zaman da bu eylemlerini saldırgan davranışlara dönüştürebilirler.


123

Yorum Ekle

Web Tasarım Data1        

İsim Bankası

Reklam Verin

Tatlı Sözlük