Hoşgeldiniz (Küçükİnsan için belirlediğiniz kullanıcı adı-mail adresi ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz) Arama | Aktif Konular | Giriş

Yeni Konu Cevapla
Hamilelikte orgazm
Admin Offline
#1 Gönderildi : 26 Ağustos 2010 Perşembe 20:07:00(UTC)

Sıralama: Administration

Gruplar: Registered, Registered, Registered, Registered, Administrators
[Joined]: 8.8.2010(UTC)
Mesajlar: 178
[Points]: 549
[Location]: İstanbul

1 Kere Teşekkür Etti.
30 Mesajına Toplam 46 Kere Teşekkür Edildi.
Hamilelik döneminde anne adayla rının cinsel temastan aldıkları zevk, olumlu ya da olumsuz yön de değişebiliyor. Kimi anne adayları ha milelik döneminde çok daha fazla ve çok daha kolay orgazm olabiliyorlar. Çünkü hamilelik döneminde salgılarda artış olduğundan vajinal ıslaklık ve kay ganlık daha fazla oluyor. Yine genital bölgedeki artan kan akımı bu bölgenin hassasiyetini artırdığından anne adayı birden fazla orgazm yaşayabiliyor. Ama bunun yanında hamilelik döneminde orgazm olamayan anne adayları da var. Bunun da en büyük nedeni; anne adayı nın, bebeğe zarar verebilirim korkusu ile cinsellikten uzaklaşması ve dikkatini toplayamaması.

Orgazm nedir?
Orgazm seksüel heyecan ve zevkin en üst düzeyde yaşandığı fizyolojik bir olaydır. Orgazm sırasında hem erkek hem de kadın, istemsiz kas kasılmaları yaşar. Erkekteki bu kasılmalar meniyi vücut dışına atarken, kadının vajina ve rahminde görülen kasılmalar, spermin üreme sistemi boyunca ilerlemesine yardım eder.

Orgazmın aşamaları
Kadında orgazm 4 aşamada incelenir.
Uyarılma fazı: Seksüel uyarılmanın ilk belirtisi; memelere ve genital organ lara giden kan miktarında artma ve göllenmedir. Bu göllenme, vajinal dokuların arasına sıvı sızmasına ve bu sayede vajinal sekresyonda artış ve ıslanmaya neden olur. Benzer şekilde meme uçla rı, biriken kana bağlı olarak belirginle şir. Rahim yukarıya doğru çekilir, büyük dudaklar şişer ve açılır, klitoris kabarır. Bu safhada vücutta görülen değişimlere kısaca bakacak olursak;
-10-30 saniye içinde vajinada ıslaklık başlar,
-Vajinanın alt kısmı genişler,
-Rahim ağzı ve rahim yukarı doğru çe kilir,
-Labialar (iç ve dış dudaklar) düzleşir ve aralan açılır,
-Küçük dudaklar büyür,
-Klitoris büyür
-Meme uçları kasların kasılması sonu cu dikleşir,
-Memelerin boyutları büyür.

Plato fazı: Bu faz esnasında vajinanın şekli değişir, buna ?orgazmik platform? adı verilir. Rahim iyice yukarıya doğru çekilir. Klitoris daha da belirginleşir ve büyük dudakların rengi koyulaşır. Bu safhada vücutta görülen değişimler:
-Cinsel arzularda artış iyice belirginle şir,kan birikimine bağlı olarak vajinanın dış kısmı iyice şişer,
-Vajinanın üst kısmı balonlaşır ve vajinada hafif bir ağrı olur,
-Eğer uzun sürerse vajinal ıslaklık aza labilir,
-Klitoris iyice şişer,
-Küçük dudaklar normalin 2-3 katı bü yür,
-Dudakların açılması ile vajina girişi daha belirgin hale gelir,
-Küçük dudakların rengi koyulaşır,
-Memelerin uç kısmındaki areola adı verilen koyu renkli alan belirginleşir,
-Emzirmemiş kadınlarda meme boyu yüzde 25 artar. Emzirenlerde bu artış olmayabilir,
-Yüzde 50-70 kadında ateş basması olur.
-Kalp hızı artar,
-Bacaklarda ve kalçalarda kasılmalar olur,
-Kadının vücudu tam bir cinsel birleş meye hazırdır.

Orgazmik faz: Kadın orgazmının en kısa süren safhasıdır. Rahim, vajina ve anüste eş zamanlı, ritmik düzenli kasıl malar olur. Bu kasılmalar 0.8-1 saniye aralıklarla gerçekleşir. Kadında bir or gazm esnasında bu türden 3-15 kasılma olur. Bu safhada vücutta görülen değişimler:
-Yukarıda belirtildiği gibi kasılmalar olur,
-Ateş basması tüm vücuda yayılır,
-Vücutta bulunan hemen hemen bü tün kaslar kasılır,
-Orgazm esnasında kişinin beyin dal galarında değişimler görülür.
-Ürethradan (mesanenin dışa açıldığı yer) sıvı salgısı olur. Bazı yazarlar bunu kadının boşalması olarak tanımlar,
-Kadının yüz kasları da kasılır ve san ki acı duyarmış gibi bir görüntü yaratır.
-Orgazmın tam zirve noktasında ka dının vücudu kaskatı kesilir.

Çözülme fazı: Önceki fazlarda gerçekle şen değişimlerin normale dönme sürecidir. Bu safhada vücutta görülen değişimler:
-Eğer seksüel uyarı devam ederse kadın daha fazla sayıda orgazm yaşayabilir,
-Vajina normal dinlenme halindeki durumuna döner,
-Memeler, büyük ve küçük dudaklar ile rahim; normal renk, boyut ve pozis­yonuna döner,
-Klitoris ve meme uçları hassaslaşır ve ağrıya duyarlı bir hal alır.
-Ateş basması kaybolur,
-Hızlı soluk alıp verme ve terleme görülür
-Kalp hala daha hızlıdır.

Kadınlar erkeklerden farklı olarak, cinsel uyarı devam ettiği sürece art arda or­gazm olabilirler. Oysa erkeğin yeniden orgazm olabilmesi için belirli bir süreye ihtiyacı vardır.

Kadınların orgazm olamama nedenleri nelerdir?
Orgazm olunamamasına ?anorgazmi? adı verilir. Her ilişkide orgazm yaşanacak diye bir kural yoktur. Zaman zaman or gazm olunamaması son derece normal bir durumdur. Orgazm olunamamasının nedenleri arasında cinsel isteksizlik ve ilişki sırasında ağrı (disparonia) olup olmadığı gelir. Kadınlarda orgazm olama­ma sorununun altında çoğunlukla yatan neden ?psikolojiktir. Bazı durumlarda kadın ilişki sırasında orgazm olamazken, klitoris uyarısı ya da mastürbasyon ile or gazma ulaşabilir. Bu durum ?koital anor gazmi? olarak adlandırılır. Orgazm bozukluklarının yüzde 5?dcn daha azında altta yatan, organik bir ne den bulunabilir. En sık karşımıza çıkan nedenler diabet. alkolizm, nörolojik bo­zukluklar ve nörolojik ilaç kullanımıdır.

Psikolojik etkenler ise; travma, prob lemli bir çocukluk geçirilmiş olması, düzenli ve sağlıklı bir aile yaşantısının olmaması, ergenliğe geçiş döneminde problemli ve travmatik cinsel dene yimlerin yaşanması ve cinsel kimlik ça tışmaları sayılabilir.

?Hamile bir kadın orgazm olamaz? düşüncesi doğru mu?
Hamile kadın lar da normal olarak orgazm olabilirler, ancak orgazmda psi kolojik faktörler ön planda olduğundan kişi eğer bilinçli ya da bilinçaltında bazı korku ve endişeler taşıyor ise cinsel ilişkiden zevk almayabi lir. Pek çok kadın hamilelik sırasında cinsel ilişkinin bebeğe zarar vereceği, hatta düşüğe neden ola cağı inancıyla cinsel yaşantısına ara verir. Böyle düşünmelerinde, halk arasında ku­laktan kulağa yayılan söylentiler ile arka daş ve aile çevresinin telkinleri etkilidir, Oysa herhangi bir risk faktörü yoksa ha milelik sırasında cinsel ilişki, hem hamile kadın hem de bebeği için son derece gü venlidir. Ancak hamilelikte şu durumlar da cinsel ilişkiden kaçınılmalıdır:
-Doktorun cinsel ilişkiyi yasakladığı durumlarda,
-Erken doğum riski varlığında,
-Plasentanın önde olması (plasenta previa) varlığında,
-Zarların açıldığı ve suyun geldiği du rumlarda,
-Aktif kanama varlığında,
-Partnerde aktif cinsel yolla bulaşan hastalık varlığında.

Hamilelik sırasında bazı anne adaylarının çok daha ateşli bir cinsel yaşama sahip olduğu söyleniyor, bu doğru mu?
Hamilelik sırasında bazı kadınların cinsel isteklerinde ve cinsel ilişkiden aldıkları tatminde, olumlu yönde değişmeler yaşanabilir. Bunun nedenleri fizyolojik ve psikolojik olabilir. Hamilelerin bir kısmı, daha az sıklıkta seks yapmalarına rağmen, seksten, hamilelik öncesi dönemde olduğundan daha güzel hisler duyduklarını belirtirler. Hamilelik sırasında salgılarda artış olduğundan vajinal ıslaklık ve kayganlık hamilelik öncesi döneme göre daha fazladır.

Benzer şekilde genital bölgedeki artan kan akımı bu bölgenin hassasiyetini arttırdığından bazı kadınlar ilk orgazmı hamilelikleri sırasında yaşayabilirler ya da arka arkaya birden fazla orgazm olabilirler. Psikolojik açıdan ise hamile kalma korkusunun ortadan kalkması, bazı kadınlarda cinselliği daha doyurucu şekilde yaşamalarına neden olur. Öte yandan hamileliğin erken dönemlerindeki bulantı, kusma, halsizlik ve bebeğe zarar verileceği korkusu, hamilelerin cinsellikten uzaklaşmasına yol açabilir.

Hamilelik döneminde anne adayı nasıl daha kolay orgazm olur? Burada eşin yapması gerekenler ve önerilen pozisyonlar, nelerdir?
Hamilelik sırasındaki olumlu cinsel ya şantı kabaca 4 temel faktöre bağlıdır:
-Kadının hamilelik öncesindeki cin sellik ile ilgili inanışları.
-Partnerinin inanışları,
-Hamileliğin fiziksel etkileri,
-Hamileliğin duygusal etkileri,

Pek çok kadın özellikle hamileliğin ilen dönemlerinde kendisini şişman ve çir­kin olarak görür ve bu nedenle eşinden uzaklaşır. Oysa erkeklerin önemli bir kısmı eşlerini hamileyken son derece erotik bulur. Hamilelikte mutlu bir cin sel yaşantıyı sürdürmenin yolu, iletişim den geçer. Hem erkek hem de kadir birbirlerine düşünce ve beklentilerini açıkça anlatmalıdır.

Hamilelik süresin ce kadında hem hormonal hem de psi kolojik dalgalanmalar meydana gelece ğinden, erkeğe düşen görev zorlamacı değil, anlayışlı olmaktır. Hamileliğin ilerlemesi ve karnın büyümesi ile birlik te uygun cinsel ilişki pozisyonları da de ğişiklik gösterir. Hamileliğin ilk ayların da tercih edilebilen misyoner pozisyonu (erkeğin üstte olduğu pozisyon), son aylarda uygun değildir. Bunun yerine kadının üstte ya da önde olduğu pozis yonlar tercih edilmelidir.
admin: 1 Kişi mesajın için Teşekkür Etti.
neslihan arslan 20.10.2010(UTC) Tarihinde
Sponsor  
 
Hızlı Cevapla Hızlı Cevabı Göster
Bu konudaki kullanıcılar
Misafir
Yeni Konu Cevapla
Forumu Atla  
Bu foruma yeni bir konu gönderebilirsiniz
Bu forumdaki konulara cevap yazabilirsiniz.
Bu forumdaki postalarınızı silebilirsiniz.
[You can edit your posts in this forum.]
Bu forumda anketler yaratamazsınız.
Bu forumdaki anketlere oy verebilirisiniz.